Luật Khoa tạp chí logo

Luật Khoa tạp chí

Luật Khoa tạp chí là một tổ chức báo chí độc lập nhằm cổ xúy cho nhân quyền, dân chủ và pháp quyền ở Việt Nam.

DonateStart a fundraiser
User or nonprofit avatar
LGBT+
User or nonprofit avatar
Gender Equality
User or nonprofit avatar
Justice
User or nonprofit avatar
Research
User or nonprofit avatar
Environment
User or nonprofit avatar
Voting Rights
User or nonprofit avatar
Free Press

Chúng tôi xây dựng:

- Luật Khoa tạp chí (luatkhoa.org) để cung cấp thông tin và kiến thức chính trị, pháp luật cho độc giả Việt Nam;
- The Vietnamese (thevietnamese.org) để đưa thông tin chính trị, nhân quyền Việt Nam ra thế giới.

Ủng hộ cho hai tờ báo này, tức là bạn đang góp phần cổ vũ cho những giá trị tự do và nhân văn, cũng như đóng góp vào quá trình xây dựng một nền báo chí độc lập, tử tế và chất lượng cao cho Việt Nam.

Chúng tôi "làm báo độc lập, không sợ ai, và không nịnh ai". Không có chỗ cho não trạng tự kiểm duyệt ở đây.

Chúng tôi từ chối các khoản đóng góp từ những nguồn đảng phái chính trị, tổ chức tôn giáo, và các nguồn mà chúng tôi có căn cứ để nghi ngờ về tính hợp pháp.

Luật Khoa (Legal Initiatives for Vietnam) là một tổ chức phi lợi nhuận được đăng ký tại bang California, Hoa Kỳ theo quy chế 501(c)(3). Số EIN của chúng tôi là: 81-5257301. Các khoản đóng góp của độc giả ở Hoa Kỳ cho Luật Khoa đều được trừ thuế (tax-deductible).

Tất cả các khoản đóng góp và chi tiêu đều được một hãng kiểm toán độc lập bên ngoài Việt Nam kiểm toán mỗi năm.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: editor@luatkhoa.org.

Xin cảm ơn bạn đã ủng hộ Luật Khoa!

1 supporter
San Jose, CA
luatkhoa.org
A 501(c)(3) nonprofit, EIN 81-5257301Suggest a profile edit

Become a supporter!

Donate or start a fundraiser